Transformerande samtal – Emotionell kinesiologi

Kan du ibland känna att du står i vägen för dig själv?  Vill du ha mer flöde och överflöd i livet?

Du har redan allt som behövs inom dig, du behöver bara bli medveten om de tankar och trosföreställningar som inte gagnar dig längre och som gör att du fastnar på vägen mot ditt mål. Uppgradera din hårddisk, helt enkelt. Först då kan du leva ditt liv precis just så som du egentligen önskar. Psykologisk  eller emotionell kinesiologi är ett verktyg som hjälper dig med det.

Kinesiologi är en form av manuell muskeltestning och ett verktyg i processen är att ställa frågor till kroppen som sedan svarar. Man kommunicerar direkt med kroppen och det undermedvetna och kan få svar på underliggande begränsningar och hur de kan behandlas utan att intellektet lägger sig i. Grundtanken är att kroppen och det undermedvetna vet vad som är fel. Terapeutens uppgift är därför att ställa frågor genom muskeltester och sen lyssna på kroppens svar till varför obalansen uppstått från början.

Kinesiologi används både på mentalt och fysiskt plan.

Emotionell kinesiologi är ett mycket effektivt sätt att komma till rätta med till exempel beroenden eller omedvetna begränsande mönster eftersom man kommunicerar direkt med det undermedvetna. Man identifierar och sen balanserar mönstret.

När man istället behandlar de fysiska smärtorna muskeltestar man olika muskler, stärker upp dem som inte bär, genom meridianterapi, där man med akupressur håller på olika akupunkturpunkter och genom detta stärker muskeln som visat sig svag.

Vi är starkt formade och influerade av gamla, kanske negativa och dysfunkionella åsikter vi bildat oss om hur världen ser ut och fungerar. De här föreställningarna om det förflutna blir tro, attityder och värderingar som lagras i vårt undermedvetna, ofta helt omedvetet. Värderingarna skapar vår verklighet och därmed gränserna för vad vi uppnår i livet. Det påverkar också hur vi ser på oss själva och andra och hur vi beter oss. Ofta har vi begränsande övertygelser runt vårt egenvärde, pengar, vår kropp, kärlek och framgång. Vårt beteende är alltså ett direkt uttryck för våra värderingar och trosföreställningar om livet, vilka inte alltid stämmer med verkligheten, men då de är vår tro blir de också vår verklighet.

Med hjälp av samtal och emotionell kinesiologi vägleder Pernilla dig till att transformeras från puppa, till fjäril och den person du innerst inne alltid vetat att du är. Är du redo att flyga?

I många decennier har vi trott att vi är offer för våra gener, men den biomedicinska forskaren, Bruce H Lipton har kommit fram till att miljön – eller snarare vår upplevelse av miljön – påverkar genernas programmering och aktivitet. När vi ändrar vår programmering om hur vi ser på världen kommer vi till vad han kallar ’whole brain thinking’, alltså att båda hjärnhalvorna är i balans, att både logik och känsla finns tillgängliga, så att vi fungerar utifrån ett expanderat hjärntillstånd. Då har du tillgång till mer av det som verkligen är du, innerst inne i kärnan.

Länkar:

www.brucelipton.com

www.psych-k.com

Varför fungerar emotionell kinesiologi?

www.youtube.com/watch?v=b4cV9cVa5sc