Ultimata Energilyftet

Längtar du efter en rejäl energiboost? Eller känner du att du sitter fast och inte kommer vidare och behöver guidning framåt på din läkningsresa?

Då är det Ultimata Energiboostprogrammet för dig!

I det Ultimata Energilyftet tar vi alla delar av dig i beaktande, fysiskt, känslomässigt, mentalt, spirituellet och andligt. Du fylls på och balanseras upp under en tre månaders period där vi ses varje vecka. På det sättet bygger vi hållbar och långsiktig hälsa inifrån och ut, på riktigt.

Hur går det till?

Vi börjar med ett förutsättningslöst, inledande samtal där jag berättar om programmet och du berättar om dina behov och förväntningar.

Upplägget är 12 veckor med möten 1 timme/vecka online och/eller i person. Vi kommer att använda oss av alla verktyg behandlingar som erbjuds i Hälsans Träd. Du kommer att få hemuppgifter till varje gång och jag coachar, behandlar, inspirerar, peppar, stöttar och ger feed back på din transformationsprocess. Ett fullständigt unikt och skräddarsytt upplägg som passar både till dig som privatperson och företag.

Resultatet blir bland annat:

  • Ökad andlig och spirituell utveckling och medvetenhet och fokus på hjärta, bort från intellektet. Du når ännu djupare in till de mest kraftfulla och magiska delarna av dig själv
  • Stor förståelse för rätt kost för just dig och din läkning
  • “Uppgradering av din hårddisk” i form av att du släpper gamla trosföreställningar om hur du tror verkligheten är och ska vara
  • Större lugn och där med ökad förmåga att hantera alla livets utmaningar
  • Djupare förståelse av energier, frekvenser och hur man kan använda sig dem i läkningsarbetet
  • Metvetandehöjning runt fysiska symptom och sambandet med känslor, livsupplevelser
  • Förbättrad relation till dig själv, självmedkänsla och där med till andra
  • Starkare och friskare kropp med bättre cirkulation och minskad låggradig inflammation
  • Stärkt livsglädje och harmoni