Första chakrat, tillit och sjukdom

I större delen av mitt liv har jag levt med en helhetssyn på människan och hälsa, en stark övertygelse att vi behöver titta på hela människan för att bota sjukdom och att det finns naturliga lösningar som leder till självläkning. Det tror jag fortfarande, men ibland kan vi också behöva annan hjälp.
När läkningen av mina njurar inte gick som jag hade hoppats tvingades jag mer eller mindre att tillåta den konventionella vården att hjälpa mig för att överleva. Det gällde att släppa kontrollen, svälja sin stolthet och rädsla. Att ta emot hjälp från ett system som jag absolut inte hade tillit till egentligen och istället släppa taget och överlämna mig helt åt något som är större än både helhetslösningarna och läkarna är det svåraste och läskigaste jag gjort i hela mitt liv.
Både tillit och rädsla för sin överlevnad härstammar från det första känslocentrat eller chakrat.

Här kommer en sammanfattning av det första känslocentrat som sitter i mellangården mellan anus och könet och har färgen röd. Det finns sju chakran eller känslocentra som snurrar som som hjul längs med ryggraden. De känslor du känner just nu är bara vägledning av vad som behöver förändras eller inte i ditt liv. Dessa centran tar in livsenergin och fördelar den i kroppen. De är sammankopplade både med de endokrina- och nervsystemet.

Första chakrat är vår grund de känslor och händelser vi varit med om från 0-7 år. Vi vet alla om huset är byggt på en ostadig, sandig grund, så kommer det förr eller senare att rasa. Första och det femte känslocentrat(står för att ge uttryck i skrift, tal eller sång) hänger ihop.
Sjukdomar i skelett, ben, leder, blod, immunförsvar och huden, handlar om en obalans i detta chakra. Det handlar också om hur trygg och harmonisk du kände dig i din ursprungsfamilj, den grupp du lever i på jorden, på fritiden eller på jobbet.
Har du utsatts för något trauma som barn? Om du inte känner dig trygg eller varit med om en olycka eller övergrepp eller känt dig som det svarta fåret finns risken att dina immunceller, T-cellerna, triggas och utsöndrar cytokiner. Du har svårt för att vara här och nu, behålla fokus och din kropp blir mer ängslig och orolig. Med detta utsöndras stresshormoner som adrenalin och kortisol från binjurarna och gör att cellerna blir mindre toleranta. Höga halter östrogen gör också att kortisolet blir förhöjt. Inflammationen är igångsatt.
Om svaret är Nej, jag känner mig inte trygg i uppväxtfamiljen eller här på jorden i min grupp jag lever i, finns risken att du inte heller känner dig trygg i ditt eget DNA och då blir du mer mottaglig för inflammationer, olika slags virus och autoimmuna, kroniska sjukdomar, men det är oftast multifaktorer som leder till sjukdomar.
Till exempel att du har både en otrygg uppväxt med till exempel övergrepp, ett genetiskt anlag för en speciell sjukdom och sen att du eller dina celler utsätts för mycket stress under en längre period. Då finns det en stor risk att, det genetiska arv, av vissa sjukdomar du är predisponerad att få, aktiveras. Sjukdomar är alltså en kombination av flera faktorer som gör att vi blir sjuka; exempelvis exponering av gifter, miljön och cellernas genanlag. Kroppen är ju finurligt skapad på så vis att om vi inte själva tar oss ur en situation kommer kroppen att se till att vi avlägsnar oss, på ett eller annat sätt exempelvis genom en sjukdom.

Barn och vuxna från familjer med missbruk eller övergrepp bär ofta på mycket skuld för att de inte kunnat fixa problemen. Den kunskapen löser inget, men om vi istället förstår att det är flera faktorer som gör att vi blivit sjuka kan vi ändra på någon av dem i nuläget som till exempel ändra vår kost och börja motionera. Istället för att slå på oss själva och känna oss maktlösa. Jag har känt skuld för att jag, som själv jobbat och förstått så mycket om kroppen och sinnet, inte lyckades läka mina njurar. I den andliga världen heter det ju att man attraherar sin verklighet och ofta är människor snabba på att påminna en om det. Dock är det ju inte alltid så enkelt och vi är inte alltid heller medvetna om det vi attraherar, ingen väljer ju medvetet sjukdom och ibland finns det andra syften som vi inte alltid förstår i nuet. Viktigt att omge dig med människor som ger dig kärlek när du är sjuk!
Om kärlek och glädje är några av de högsta vibrationerna vi kan ha, så är skam och skuld några av de lägsta. Går vi omkring med låga vibrationer under längre tid, är deprimerade, utan att göra något vi tycker är skitkul för att höja humöret eller till exempel att tillåta oss att känna och sätta namn på känslorna från barndomen, släppa dem, så att de inte skapar en blockering, och sen gå vidare. Om du inte känner känslorna så går de direkt till kroppen(kallas neuroanatomi), som kommer att visa oss i vilket område vi har mer att bearbeta. Om de fastnar i systemet och vi inte kan släppa dem ifrån oss blir det en blockering, som gör att det blir energibrist. Detta leder i sin tur till att du får inflammation, infektion, smärta eller sjukdom och de vita blodkropparna triggas igång för att försöka häva tillståndet. Det viktiga är att träna sig på tolerans och acceptans!
Inflammation triggar igång adrenalin och kortisol och ‘käkar upp’ bland andra neurotransmittorerna seratonin och GABA. Ju mer inflammation, desto mer klibbar också de röda blodcellerna ihop sig. Immunförsvaret och cellerna bär fortfarande på känslan, så länge vi inte namngett och släppt den. Kortisol och andra stresshormoner ökar, leder till stress och obalans i känslorna som sen kan utvecklas till sjukdom som en dominoeffekt. Om vi sedan utsätter oss för liknande händelser igen i vårt liv så triggar det igång känslor från barndomstraumat och det blir då som en bekräftelse på att världen visst inte är en trygg plats att befinna sig på och samma känslor triggas igång igen. Därför gör man bäst i att undvika liknande situationer, även om det är dit man per automatik kommer att dras då det känns som ‘hemma’. Ofta behöver dessa människor hjälp att undvika destruktiva förhållanden, för att inte gå samma väg igen. Detta därför att området för kärlek och förhållanden i hjärnan är skadat, så de kan inte se, till exempel vilken partner som är bra för dem. Det som är bra är att det går att lära sig detta, även om de är livrädda för ’den andra’ typen av partner. Du kan få inflammation av för mycket medkänsla, om du aldrig slappnar i kroppen helt och får vila. Extra viktigt är i båda fallen att sätta gränser och veta att du kan känna dig trygg även fast inte han/hon gillar dig just nu. .
När vi varit med om olika trauman ändras våra hjärnor, det påverkar vårt DNA, men det sätter också spår av visdom, ärr som gör att vi blir starkare, men också mer känsliga, intuitiva och andligt mottagliga. Många känner även omgivningens känslor, vilket gör det svårt att skilja på sina egna och andras känslor, därför blir gränssättning extra viktig för de här individerna.
En affirmation som kan vara bra att använda är: Livet stödjer mig eller Livet vill mig väl.
Ytterligare en sak som är viktig för den här sortens människor är att skapa egna själsgrupper med likasinnade där de känner sig trygga, då skapas ett sammanhang för stöd och läkning som vuxna. Jag har alltid känt mig annorlunda och inte haft många runt om som förstod mig riktigt. Mina tankar och syn på livet var inte som de flestas. Det var svårt att känna tillhörighet. Idag har jag min lilla grupp av likasinnaden som växer sig allt större och som också är mitt stöd.

Vi orsakar inte våra egna sjukdomar, men känslor kan göra dem värre. Tillit och tro är våra ultimata orosdämpare på resan.
Att bli sjuk eller att dö är inte ett misslyckande och min sanning är iallafall den att vi samskapar hela tiden vår tillvaro med en högre kraft.