Ieanah Veronica Svensson

Posted by on Jan 12, 2015 in | No Comments
Ieanah Veronica Svensson

“Genom sin egen självläkande resa har Pernilla fått både erfarenhet och djup förståelse för hur kroppen på olika sätt kan blockeras på grund av omständigheter i vår emotionella och fysiska verklighet. Hon vänder metodiskt på alla stenar för att hitta kärnan till hälsoproblem och engagerar sig oerhört i att hjälpa till att återställa kroppens naturliga livsflöde.”