Transformerande samtal med Emotionell kinesiologi

Känner du att det är något som fattas i ditt liv? Trampar du vatten eller är fast i en negativ spiral med exempelvis ett beroende? Kanske är det så att du har gamla trosföreställningar eller värderingar, medvetna eller omedvetna, som styr din syn på livet och som hindrar dig från att gå framåt. Med kinesiologi kringgår vi intellektet och frågar ditt undermedvetna direkt och skapar nya programmeringar i ’hårddisken’.

DU är kraften du söker i ditt liv, svaren finns redan inom dig! Allt du behöver är att återupptäcka dem.

Kinesiologi är en form av manuell muskeltestning där man kommunicerar direkt med kroppen och det undermedvetna. Där med kan man få svar på underliggande begränsningar och hur de kan behandlas. Grundtanken är att kroppen och det undermedvetna vet vad som är fel. Terapeutens uppgift är därför att ställa frågor genom muskeltester och sen lyssna på kroppens svar till varför obalansen uppstått från början.

Emotionell kinesiologi är ett mycket effektivt sätt att komma till rätta med till exempel beroenden eller omedvetna begränsande mönster eftersom man kommunicerar direkt med det under medvetna.

 

Tillsammans med samtal och emotionell kinesiologi vägleder Pernilla dig till att transformeras från puppa till fjäril och den person du innerst inne alltid vetat att du är.

 

Vi är starkt formade och influerade av gamla, ofta negativa och dysfunkionella, trosföreställningar vi bildat oss om hur världen ser ut och fungerar. De här föreställningarna om det förflutna blir tro, attityder och värderingar som lagras i vårt undermedvetna, ofta helt omedvetet. Värderingarna skapar våra tankar, våra känslor, sen de blir de vår verklighet och styr därmed gränserna för vad vi uppnår i livet. Vårt beteende är alltså ett direkt uttryck för våra värderingar och trosföreställningar om livet.

I många decennier har vi trott att vi är offer för våra gener, men den biomedicinska forskaren, Bruce H Lipton har kommit fram till att miljön – eller snarare vår upplevelse av miljön – påverkar genernas programmering och aktivitet. När vi ändrar vår programmering om hur vi ser på världen kommer vi till vad han kallar ’whole brain thinking’, alltså att båda hjärnhalvorna är i balans, att både logik och känsla finns tillgängliga, så att vi fungerar utifrån ett expanderat hjärntillstånd. Då har du tillgång till mer av det som verkligen är du, innerst inne.

 

 

 

    Leave a Reply